LIVING CASTLES

logo_Interreg_SLO_HR
Living Castles LOGO-01

Projekt z naslovom Mreža »živih« gradov kot oblika trajnostnega turizma za ohranjanje in promocijo kulturne dediščine in akronimom Living Castles se bo izvajal v okviru programa sodelovanja INTERREG V-A SLOVENIJA HRVAŠKA.

Čezmejno območje med Slovenijo in Hrvaško vključuje številne gradove in dvorce, ki jih utemeljuje skupna zgodovinska razvojna pot. Povezujejo jih tudi skupni izzivi in cilji, kateri so usmerjeni predvsem v izoblikovanje inovativne in privlačne turistične ponudbe ter v vsesplošno ohranjanje in valorizacijo dvorcev in gradov skozi razvoj skupnega čezmejnega turističnega produkta. Glavno vodilo projekta Living Castles je osnovanje skupne blagovne znamke zveze gradov in dvorcev, ki bo pripomogla k boljši prepoznavnosti in promociji, z željo da se le-ti doma in v tujini predstavljajo kot skupen turistični produkt po vzoru gradov južne češke in bavarskih gardov. V okviru projektnih aktivnosti bodo objekti opremljeni s skupnimi označevalnimi tablami, izvajala se bo skupna promocija ter skupni tematski dogodki, ki bodo popestrili stalno ponudbo vključenih gradov in dvorcev, katerih namembnost je velikokrat rigidno določena in so zato spremembe težke in drage. S projektom Living Castles bomo veliko pozornost namenili iskanju rešitev kako z malimi investicijami in sodobno IKT opremo, zapolniti te vrzeli in gradovom ter dvorcem vdahniti novo življenje, obiskovalcem pa omogočiti boljšo doživljajsko izkušnjo. S pomočjo digitalizacije bo kulturna dediščina čezmejnih gradov in dvorcev obogatena, edinstvena in dostopna vsem obiskovalcem.

Trajanje projekta: 30 mesecev (1. oktober 2018 – 31. marec 2021)

V projektu sodelujejo štirje hrvaški partnerji:

  • Međimursko veleučilište u Čakovcu, vodilni partner
  • Gradski muzej Varaždin
  • Muzej Međimurja Čakovec
  • Muzeji Hrvatskog Zagorja

in štirje slovenski partnerji:

  • Raziskovalno-izobraževalno središče Dvorec Rakičan
  • Znanstveno-raziskovalno središče Bistra-Ptuj
  • Razvojna agencija Savinjske regije d.o.o
  • Proteus d.o.o